de Zomer van Wechel

Deze website gebruikt geen third-party cookies.
Noodzakelijke cookies helpen met het bruikbaar maken van deze website, door het inschakelen van basis-functies zoals pagina-navigatie en toegang tot secureareas.
Onze website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
Door verder te gaan, ben je hiermee akkoord
Linksboven staat er een slotje voor de naam van de website. Door erop te klikken, kan je de pagina controleren.

Kunstevenement in augustus tijdens de week-ends na 12/8.

2021

Za. 14/8,  Zo. 15/8,  Za. 21/8,  Zo. 22/8,  Za. 28/8,  Zo 29/8
Van  13.00 - 18.00 u.

Matinees op zondagnamiddag
Zondag 15/8 om 15.00 u.: Violacc#
Zondag 22/8 om 15.00 u.: The Many Moons
Zondag 29/8 om 15.00 u.: Country FeedbackclubOnze website werd 78744 keer bezocht.
1. Wat?

Tentoonstelling in de tweede helft van augustus in Hof D'Intere, met werk van professionele en semi-
professionele kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, fotografie, grafiek, installaties,
mixt media, schilderkunst,…
De Zomer van Wechel werd voor het eerst ingericht in 2002. De Zomer van Wechel loopt in samenwerking met
de gemeentelijke cultuurraad van Lille.


2. Organisatoren

De vzw de Zomer van Wechel werd opgericht op 31 maart 2015. Het is de logische stap in de ontwikkeling van
het kunstevenement “de Zomer van Wechel”.
Uit de ideeën die kunstliefhebbers ontwikkelden vanuit de Nieuwe Wechelse Tekenschool (N.W.T.)
ontstond de Zomer van Wechel. In 2002 namen Nicky Embrechts en Joke Dewit het initiatief om in en rond het
Hof d’Intere, Pastorijstraat 2 te Wechelderzande een jaarlijks kunstevenement in te richten. Jaarlijks worden de
augustusweekends  na de 15de voorbehouden voor hedendaagse, toegankelijke kunst  in al zijn
uitdrukkingsvormen.

Vanaf de 10de editie gebeurt de kunstenaarsselectie door Rosette Dillen samen met Nicky Embrechts. De
aanpak blijft gefocust op toegankelijke hedendaagse kunst. In het park komen alle aspecten van sculpturen,
beelden, keramiek, glas, … aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan “parkvullende objecten” . Op de
zolder van het Hof d’Intere is er ruimte voor schilderijen, grafiek, fotografie en kleiner beeldhouwwerk of
keramiek. Elke editie tracht steeds een mooi samenspel van diverse kunstvormen aan bod te laten komen.
In 2015 werd de vzw De Zomer van Wechel opgericht en vanaf dan verloopt het kunstevenement onder de
auspiciën van de Raad van Bestuur. Deze aanpak is gericht op de toekomstige continuïteit en waarborgt een
voortdurend streven naar een mooie verdere ontwikkeling van de Zomer van Wechel.

3. Organisatiestructuur van vzw de Zomer van Wechel

Leden van de Algemene Vergadering , tevens stichtende leden:
Jozef De Walsche, Bart Dewindt, Rosette Dillen, Nicky Embrechts, Leo van de Gender,
Paul Van Remortel, Ludo Verrykt.

Raad van Bestuur :
Leo van de Gender : voorzitter en penningmeester
Paul Van Remortel : ondervoorzitter
Ludo Verrykt : secretaris.
Maatschappelijke Zetel : Moereind 22 te 2275 Wechelderzande


4. Wanneer?

Jaarlijks tijdens de tweede helft van augustus.


5. Praktisch

vzw de Zomer van Wechel nodigt de kunstenaar in het voorjaar uit voor deelname aan de tentoonstelling,
eventueel na een atelierbezoek.

De deelname is gratis voor de kunstenaar. Bij verkoop van een tentoongesteld werk krijgt de vzw de Zomer
van Wechel 10% van de verkoopsom.

vzw de Zomer van Wechel zorgt voor de publiciteit via affiches en artikels in kranten en weekbladen, en voor
de verzekering van de werken, en dit vanaf de plaatsing tot het einde van de tentoonstelling.

Het drukwerk (uitnodigingen en flyers) wordt door vzw de Zomer van Wechel ontworpen en gedrukt. Elke
deelnemende kunstenaar krijgt een tiental affiches en 30 uitnodigingen.

De vernissage (spreker en receptie) is voor rekening van de vzw de Zomer van Wechel.


Over onsBeschermcomité

Een beschermcomité voor de vzw de Zomer van Wechel

Met het Beschermcomité willen wij de initiatiefnemers niet alleen morele steun en sympathie betuigen, maar
ook een financieel duwtje in de rug geven. En waarom ook niet een helpende hand aanreiken bij de realisatie
van dit mooi initiatief.

Leden van het beschermcomité zijn eregast op de opening van de tentoonstelling, nemen deel aan een
tombola met als enige hoofdprijs een kunstwerk van Nicky Embrechts.
Ze worden tevens vergast op een streekbier op de slotnamiddag van de vzw de Zomer van Wechel.

Nieuwe leden zijn allen welkom. Lid worden kost 25 euro per jaar, en verplicht niet om het volgend jaar dit
nogmaals te doen, natuurlijk zullen wij terug aankloppen om de steun verder te zetten.

Op langere termijn dromen wij van een heuse kunst-liefhebberskring, die enthousiast geniet van al het mooie
dat kunstenaars ons aanbieden gedreven door hun grenzeloze en tomeloze creativiteit.

Lid worden? Stuur dan een e-mail of neem contact op met een van de leden van het beschermcomité.


Privacyverklaring gegevens leden beschermcomité

Vzw de Zomer van Wechel bewaart enkel de gegevens die ze van de leden ontvangt bij het toetreden tot het
beschermcomité (naam, adres en e-mailadres). Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde pc van
de voorzitter. De gegevens worden onmiddellijk geschrapt bij stopzetting van het lidmaatschap van het
beschermcomité.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
     - Naamvermelding op de website van de Zomer van Wechel onder het tabblad “Beschermcomité”.
     - Bezorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor activiteiten, e-mails over geplande acties.
     - Uitnodiging voor concrete hulp bij de organisatie van de Zomer.
Inkijken van zijn persoonlijk gegevens of aanpassen ervan kan het lid van het beschermcomité via e-mail.
Leden Beschermcomité

Paul Baeyens
Linda Belmans
Paul Cerstiaens
Paul Cheyns
Dave Daems
Caroline De Boey
Jef De Walsche
Willy De Wever
Bart Dewindt
Paul Diels
Rosette Dillen
Ingrid Dirks
Walter Driesen
Ester Doemen
Tom Eelen
Nicky Embrechts
Ann Geentjens
Eric Geentjens
Willy Geerts
Herman Goetschalckx
Rita Haest
Dirk Helsen
Marc Herrygers
Liliane Heylen
Jef Jochums
Veerle Klaassen
Sam Lievens
Olaf Nagels
Monique Paulussen
Jeroen Peeters
Marleen Peeters

Guido Rennen
Herman Roelants
Hubert Roes
May Smans
Edmond Schuermans
Guy Snoeckx
Luc Stappaerts
Jan Stevens
Julien Stiévenart
Marc Van Aerde
Leo van de Gender
Pieter van de Gender
Rosanne Van de Vliet
Marleen Van Echelpoel
Jan Van Giel
Davy Van Laer
Ann Van Mechelen
Paul Van Remortel
Eugeen Van Rooy
Hilde Verbercht
Alex Vercammen
Ludo Verrykt
Nico Vervecken
Ilse Vervekken
Bart Vyncke
Jan Willekens
Leo Willems
Johan Wilmsen
Jo Wouters
Ludo Wuyts

                 januari 2020