De Zomer Van Wechel

Kunstevenement in Wechelderzande

Over De Zomer Van Wechel

1. Wat?

Tentoonstelling in de tweede helft van augustus in Hof d'Intere, met werk van professionele en semi-professionele kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, fotografie, grafiek, installaties, mixt media, schilderkunst... De Zomer van Wechel werd voor het eerst ingericht in 2002. De Zomer van Wechel loopt in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad van Lille.

2. Organisatoren

De vzw de Zomer van Wechel werd opgericht op 31 maart 2015. Het is de logische stap in de ontwikkeling van het kunstevenement "de Zomer van Wechel". Uit de ideeën die kunstliefhebbers ontwikkelden vanuit de Nieuwe Wechelse Tekenschool (N.W.T.) ontstond de Zomer van Wechel. In 2002 namen Nicky Embrechts en Joke Dewit het initiatief om in en rond het Hof d'Intere, Pastorijstraat 2 te Wechelderzande een jaarlijks kunstevenement in te richten. Jaarlijks worden de augustusweekends na de 15de voorbehouden voor hedendaagse, toegankelijke kunst in al zijn uitdrukkingsvormen.

Vanaf de 10de editie gebeurt de kunstenaarsselectie door Rosette Dillen samen met Nicky Embrechts. De aanpak blijft gefocust op toegankelijke hedendaagse kunst. In het park komen alle aspecten van sculpturen, beelden, keramiek, glas, … aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan “parkvullende objecten”. Op de zolder van het Hof d’Intere is er ruimte voor schilderijen, grafiek, fotografie en kleiner beeldhouwwerk of keramiek. Elke editie tracht steeds een mooi samenspel van diverse kunstvormen aan bod te laten komen.

In 2015 werd de vzw De Zomer van Wechel opgericht, met stichtende leden Jef De Walsche, Bart Dewindt, Rosette Dillen, Nicky Embrechts, Leo van de Gender, Paul Van Remortel, Ludo Verrykt, en vanaf dan verloopt het kunstevenement onder de auspiciën van de Raad van Bestuur.

Deze aanpak is gericht op de toekomstige continuïteit en waarborgt een voortdurend streven naar een mooie verdere ontwikkeling van de Zomer van Wechel.

Eind 2022 werd een volgende stap gezet met het aanstellen van Anita Fleerackers en Vera Van Bouwel die vanaf dan de selectie van de kunstenaars op zich nemen. Intussen kan het Hof d’Intere in zijn totaliteit benut worden voor het kunstevenement.

3. Organisatiestructuur van vzw de Zomer van Wechel

Maatschappelijke Zetel : 2275 Wechelderzande

In mei 2023 werden wijzigingen in Algemene Vergadering en Bestuursorgaan aangebracht. Ook werden de statuten van de vzw aangepast aan de nieuwe wetgeving op vennootschappen. Conform de wetgeving is geen adresvermelding verder vereist.

Leden Algemene Vergadering : Patrick Bastiaensen, Linda Belmans, Bart Dewindt, Rudi Robben, Paul Van Remortel

Bestuursorgaan :

Paul Van Remortel, voorzitter
Rudi Robben, secretaris
Patrick Bastiaensen, penningmeester
Leo van de Gender regelt in de loop van 2023 een vlotte overdracht.

4. Wanneer?

Jaarlijks tijdens de tweede helft van augustus.

5. Praktisch

vzw de Zomer van Wechel nodigt de kunstenaar in het voorjaar uit voor deelname aan de tentoonstelling, eventueel na een atelierbezoek.

De deelname is gratis voor de kunstenaar. Bij verkoop van een tentoongesteld werk krijgt de vzw de Zomer van Wechel 10% van de verkoopsom.

vzw de Zomer van Wechel zorgt voor de publiciteit via affiches en artikels in kranten en weekbladen, en voor de verzekering van de werken, en dit vanaf de plaatsing tot het einde van de tentoonstelling.

Het drukwerk (uitnodigingen en flyers) wordt door vzw de Zomer van Wechel ontworpen en gedrukt.

De vernissage (spreker en receptie) is voor rekening van de vzw de Zomer van Wechel.

De Zomer van Wechel

Meer info?
Mail ons op
Volg ons op FB op "De Zomer Van Wechel"